Học viên sẽ được học những kiến thức để trau dồi khả năng đọc dựa trên nền tảng kiến thức sơ cấp đã có. Qua khóa học, trình độ đọc trong bài thi TOEFL của người học sẽ được rèn luyện một cách tốt hơn.
13 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được tiếp xúc với những kiến thức cơ bản để bắt đầu học kỹ năng Đọc trong bài thi TOEFL. Với cách trình bày khoa học và các bài tập bổ ích, người học sẽ bước đầu nắm được những lý thuyết cần biết để đọc bài với trình độ sơ cấp.
15 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được học những kiến thức nâng cao hơn so với trình độ trung cấp. Kết thúc khóa học, người học sẽ tự luyện cho bản thân kỹ năng đọc thuần thục để hoàn thành tốt phần thi Đọc trong TOEFL.
5 học viên Học thử ngay
Học viên nắm được các điểm cần chú ý khi làm bài nghe TOEFL và thu nạp thêm các kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết cho bài nghe của TOEFL. Kết thúc khóa học, học viên bước đầu đã tạo được nền móng để làm bài nghe tốt.
9 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được trau dồi một cách tốt nhất kỹ năng nghe để sẵn sàng cho một kì thi TOEFL. Kết thúc khóa học, học viên sẽ tự tin để làm bài và đạt được điểm số cao nhất.
3 học viên Học thử ngay
Học viên làm quen với kết cấu bài thi nói của TOEFL, nắm được các kĩ năng phát âm chuẩn và kĩ năng nói cơ bản, luyện tập cách lên ý tưởng và xây dựng ý tưởng cho bài nói trong thời gian ngắn, đồng thời rèn luyện kĩ năng nghe, đọc cũng như phát triển kĩ năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp.
2 học viên Học thử ngay
Học viên thông thạo cấu trúc bài thi nói TOEFL, nâng cao kĩ năng đọc, nghe, nói, đặc biệt là kĩ năng tổng hợp, xử lý nội dung trong thời gian ngắn; đồng thời tiếp tục luyện tập kĩ năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp cho thuần thục và nắm bắt được các yêu cầu, chiến thuật quan trọng khi làm bài.
0 học viên Học thử ngay
Với những kiến thức nhận được từ khóa học, học viên sẽ bước đầu làm quen với các bài thi viết trong TOEFL. Từ đấy có khả năng tự luyện tập kỹ năng để hoàn thành kì thi một cách tốt hơn
1 học viên Học thử ngay
Xem thêm