Văn Phòng - Beginner
Học tiếng Anh văn phòng qua các tình huống làm việc điển hình hàng ngày tại nơi làm việc. Khác với tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống, tiếng Anh cho nhân viên văn phòng có nội dung và yêu cầu rất riêng. - Nội dung học đặc thù, hướng tới và phục vụ cho công việc hàng ngày tại văn phòng. - Cách thức học riêng biệt, phù hợp với độ tuổi và tâm lí của dân văn phòng. - Môi trường học, giáo viên giảng dạy phù hợp với kinh nghiệm và vốn sống của nhân viên văn phòng. Khóa học dành cho những người mới bắt đầu học tiếng anh, trình độ cơ bản
Giúp bạn làm quen với cách chào hỏi, giới thiệu ở văn phòng, nâng cao từ vựng về văn phòng
26 học viên Học thử ngay
Học viên học được cách giới thiệu, đưa ra câu hỏi về các sự vật hiện tượng xung quanh, nâng cao vốn kiến thức về các sự vật hiện tượng quen thuộc
8 học viên Học thử ngay
Học viên học được thêm các mẫu câu hỏi cơ bản và tăng thêm vốn từ vựng về địa điểm, thời gian và giá cả
5 học viên Học thử ngay