Văn Phòng - Intermediate
Học tiếng Anh văn phòng qua các tình huống làm việc điển hình hàng ngày tại nơi làm việc. Khác với tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống, tiếng Anh cho nhân viên văn phòng có nội dung và yêu cầu rất riêng. - Nội dung học đặc thù, hướng tới và phục vụ cho công việc hàng ngày tại văn phòng. - Cách thức học riêng biệt, phù hợp với độ tuổi và tâm lí của dân văn phòng. - Môi trường học, giáo viên giảng dạy phù hợp với kinh nghiệm và vốn sống của nhân viên văn phòng. Khóa học dành cho học viên có trình độ trung cấp, đã có kiến thức tiếng Anh cơ bản
Học viên học được thêm các mẫu câu giao tiếp và từ vựng về công việc
5 học viên Học thử ngay
Học viên biết thêm những mẫu câu sử dụng trong các tình huống cụ thể trong đời sống, đồng thời học thêm các từ vựng được sử dụng
4 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được trang bị thêm các mẫu câu về địa điểm và động viên người khác, đồng thời nâng cao trình độ kỹ năng nghe, nói, đọ, viết và vốn từ vựng
1 học viên Học thử ngay