Văn Phòng - Upper Intermediate
Học tiếng Anh văn phòng qua các tình huống làm việc điển hình hàng ngày tại nơi làm việc. Khác với tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống, tiếng Anh cho nhân viên văn phòng có nội dung và yêu cầu rất riêng. - Nội dung học đặc thù, hướng tới và phục vụ cho công việc hàng ngày tại văn phòng. - Cách thức học riêng biệt, phù hợp với độ tuổi và tâm lí của dân văn phòng. - Môi trường học, giáo viên giảng dạy phù hợp với kinh nghiệm và vốn sống của nhân viên văn phòng. Khóa học dành cho những người có khả năng sử dụng tiếng anh khá và muốn nâng cao hơn nữa
Học viên sẽ hiểu sâu hơn về cách sử dụng các thì, nâng cao trình độ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
4 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được trang bị các mẫu câu từ chối lời mời, đồng thời sẽ nâng cao kiến thức từ vựng về cảm xúc
1 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ nâng cao được khả năng xử lý tình huống, đặc biệt là với những tình huống xấu. Đồng thơi, nâng cao các kỹ năng giao tiếp và vốn từ vựng
0 học viên Học thử ngay