Văn Phòng - Advance
Học tiếng Anh văn phòng qua các tình huống làm việc điển hình hàng ngày tại nơi làm việc. Khác với tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống, tiếng Anh cho nhân viên văn phòng có nội dung và yêu cầu rất riêng. - Nội dung học đặc thù, hướng tới và phục vụ cho công việc hàng ngày tại văn phòng. - Cách thức học riêng biệt, phù hợp với độ tuổi và tâm lí của dân văn phòng. - Môi trường học, giáo viên giảng dạy phù hợp với kinh nghiệm và vốn sống của nhân viên văn phòng. Khóa học dành cho các học viên muốn nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh ở trình độ cao cấp
Học viên sẽ học được những mẫu câu về giải thích và thuyết trình, tăng thêm vối từ vựng về truyền đạt ý kiến
4 học viên Học thử ngay
Học viên được trang bị các mẫu câu đưa ra vấn đề, bàn luận và kết thức, cùng với đó là từ vựng về các vấn đề liên quan
0 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi thêm các mẫu câu nói về thì tương lai và từ vựng về kế hoạch, dự án sắp được triển khai
0 học viên Học thử ngay