Kinh Doanh - Upper Intermediate
Khóa học Tiếng Anh kinh doanh được thiết kế đặc biệt tập trung vào các kỹ năng, các tình huống giao tiếp trong kinh doanh giúp học viên sử dụng tiếng Anh thương mại chính xác, hiệu quả và thăng tiến trong công việc. Mục đích khóa học nhằm p hát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc như: - Kỹ năng đọc và xử lý văn bản, báo cáo, đàm phán, thuyết trình, viết email... - Kỹ năng thực hành đối thoại, thảo luận và tranh luận, phát âm chuẩn, sử dụng ngôn ngữ một cách phong phú - Kỹ năng nghe hiểu thông tin cụ thể, hiểu và suy luận được thái độ, tình cảm, ý kiến… - Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, sử dụng ngôn từ đúng với ngữ cảnh, biết cách truyền đạt ý kiến một cách sắc sảo, linh hoạt. Khóa học dành cho những người có khả năng sử dụng tiếng anh khá và muốn nâng cao hơn nữa
Trong khóa học này, các học viên sẽ được tiếp cận với các cuộc trò chuyện và đàm phán trong môi trường kinh doanh, qua đó có thể học được các cách diễn đạt trong từng hoàn cảnh cụ thể.
1 học viên Học thử ngay
Trong khóa học này, bạn sẽ được cung cấp vốn từ vựng phong phú và các cấu trúc thường sử dụng trong các tinh huống hội thoại trong kinh doanh.
2 học viên Học thử ngay