- Beginner
Từ vựng hết sức quan trọng vì nó truyền tải quan điểm, tư tưởng của ban. Ngữ pháp kết hợp từ lại với nhau nhưng hầu như ý nghĩa lại ở trong từ ngữ. Bạn càng biết được nhiều từ thì bạn sẽ càng giao tiếp được nhiều hơn. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, TiengAnh2020.com tạo ra khóa học từ vựng Tiếng anh nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho người học. Cùng học các từ vựng đơn giản về những thứ xung quanh chúng ta
Học viên trau dồi vốn từ vựng về đồ vật xung quanh.
20 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng về cơ thể con người và cách xử lý tình huống liên quan đến vấn đề sức khỏe
5 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng với chủ đề là cuộc sống quanh ta.
2 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng về các hoạt động đời thường.
6 học viên Học thử ngay