- Intermediate
Từ vựng hết sức quan trọng vì nó truyền tải quan điểm, tư tưởng của ban. Ngữ pháp kết hợp từ lại với nhau nhưng hầu như ý nghĩa lại ở trong từ ngữ. Bạn càng biết được nhiều từ thì bạn sẽ càng giao tiếp được nhiều hơn. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, TiengAnh2020.com tạo ra khóa học từ vựng Tiếng anh nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho người học. Chuỗi từ vựng theo chủ đề phong phú và hữu ích về sự vật, con người
Học viên trau dồi vốn từ vựng về màu sắc, hình dáng đồ vật.
29 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng về các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày.
6 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng về những đồ vật, vật dụng xung quanh.
1 học viên Học thử ngay