- Upper Intermediate
Từ vựng hết sức quan trọng vì nó truyền tải quan điểm, tư tưởng của ban. Ngữ pháp kết hợp từ lại với nhau nhưng hầu như ý nghĩa lại ở trong từ ngữ. Bạn càng biết được nhiều từ thì bạn sẽ càng giao tiếp được nhiều hơn. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, TiengAnh2020.com tạo ra khóa học từ vựng Tiếng anh nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho người học. Kho từ vựng phong phú về cuộc sống xung quanh chúng ta
Học viên trau dồi vốn từ vựng về cảm xúc con người.
6 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng về vấn đề sức khỏe và nghề nghiệp.
5 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng về những đồ vật, vật dụng xung quanh.
6 học viên Học thử ngay