- Advanced
Từ vựng hết sức quan trọng vì nó truyền tải quan điểm, tư tưởng của ban. Ngữ pháp kết hợp từ lại với nhau nhưng hầu như ý nghĩa lại ở trong từ ngữ. Bạn càng biết được nhiều từ thì bạn sẽ càng giao tiếp được nhiều hơn. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, TiengAnh2020.com tạo ra khóa học từ vựng Tiếng anh nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho người học. Mang đến cho bạn kho từ vựng bổ ích về thế giới con người
Học viên trau dồi vốn từ vựng về giao thông và du lịch.
21 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng về môi trường.
2 học viên Học thử ngay
Học viên trau dồi vốn từ vựng về cuộc sống xung quanh.
1 học viên Học thử ngay