Mục tiêu của chương trình:

Trong phần này, chúng tôi cung cấp cho các bạn kỹ năng để hoàn thành tốt một dạng bài thi TOIEC trong phần thi đọc - Text Completion. Trong khóa học cơ bản này, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn thực hành với các bài tập ở mức độ dễ. Mỗi bài sẽ chỉ dừng lại ở cấp độ câu, chưa đưa vào đoạn văn hoàn chỉnh.  Bạn sẽ có cơ hội làm quen và rèn luyện kỹ năng phân loại các loại từ cần điền vào chỗ trống.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên đã học qua khoá Vocabulary nền tảng hoặc có vốn từ vựng, kiến thức ngữ pháp cơ bản
Mục tiêu khóa học
Giúp học viên hiểu được những điều cần thiết cho phần thi miêu tả tranh của TOEIC, nắm bắt các tips làm bài và giảm thiểu tối đa số lỗi sai
Đối tượng học
Người bắt đầu luyện thi chứng chỉ TOEIC và hướng đến mức điểm 250-550 hoặc người đã có nền tảng cơ bản về từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh
Chương trình liên quan