Khóa học cung cấp vốn từ vựng cơ bản được biên soạn dựa trên cuốn sách “600 essential words for the TOEIC Test” của Barron’s. Mỗi bài học gồm 12 từ vựng, đi kèm phiên âm, dịch nghĩa, ví dụ và ảnh minh họa, cùng bài luyện tập kèm theo để ôn luyện từ vựng của bài.
Mang lại vốn từ vựng căn bản cho người mới bắt đầu luyện thi TOEIC, hình ảnh minh hoạ dễ hiểu và các chủ đề từ vựng gần gũi
12 học viên Học thử ngay
Mang lại vốn từ vựng căn bản cho người mới bắt đầu luyện thi TOEIC, hình ảnh minh hoạ dễ hiểu và các chủ đề từ vựng gần gũi
1 học viên Học thử ngay
Mang lại vốn từ vựng căn bản cho người mới bắt đầu luyện thi TOEIC, hình ảnh minh hoạ dễ hiểu và các chủ đề từ vựng gần gũi
2 học viên Học thử ngay
Mang lại vốn từ vựng căn bản cho người mới bắt đầu luyện thi TOEIC, hình ảnh minh hoạ dễ hiểu và các chủ đề từ vựng gần gũi
1 học viên Học thử ngay
Mang lại vốn từ vựng căn bản cho người mới bắt đầu luyện thi TOEIC, hình ảnh minh hoạ dễ hiểu và các chủ đề từ vựng gần gũi
0 học viên Học thử ngay