Khóa học cung cấp các bài học đi kèm chiến lược, ví dụ để làm rõ từng chiến lược cho phần Đọc của bài thi TOEIC và bài luyện tập áp dụng chiến lược đó.
Giúp học viên hiểu được những điều cần thiết cho phần thi hoàn thành câu của TOEIC, nắm bắt các tips làm bài và giảm thiểu tối đa số lỗi sai, củng cố vốn từ vựng
10 học viên Học thử ngay
Giúp học viên hiểu được những điều cần thiết cho phần thi miêu tả tranh của TOEIC, nắm bắt các tips làm bài và giảm thiểu tối đa số lỗi sai
2 học viên Học thử ngay
Giúp học viên hiểu được những điều cần thiết cho phần thi đọc của TOEIC, nắm bắt các tips làm bài và giảm thiểu tối đa số lỗi sai, luyện tập các kỹ năng làm bài đọc như tìm ý chính, từ khoá chính, ...
0 học viên Học thử ngay