Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học này các bạn sẽ được làm quen với "Part 7-Reading Comprehension" của đề thi TOEIC. Các bạn sẽ được tìm hiểu về cấu trúc của phần này và một số chiến thuật để làm nó.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên đã học qua khoá Vocabulary nền tảng hoặc có vốn từ vựng, kiến thức ngữ pháp cơ bản, có hình dung về cách làm một bài đọc tiếng anh
Mục tiêu khóa học
Giúp học viên hiểu được những điều cần thiết cho phần thi đọc của TOEIC, nắm bắt các tips làm bài và giảm thiểu tối đa số lỗi sai, luyện tập các kỹ năng làm bài đọc như tìm ý chính, từ khoá chính, ...
Đối tượng học
Người bắt đầu luyện thi chứng chỉ TOEIC và hướng đến mức điểm 250-550 hoặc người đã có nền tảng cơ bản về từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh
Chương trình liên quan