Khóa học cung cấp vốn từ vựng phổ thông, phong phú được biên soạn dựa trên cuốn sách “600 essential words for the TOEIC Test” của Barron’s. Mỗi bài học gồm 12 từ vựng, đi kèm phiên âm, dịch nghĩa, ví dụ và ảnh minh họa, cùng bài luyện tập kèm theo để ôn luyện từ vựng của bài.
Mở rộng vốn từ vựng cho người học TOEIC với các chủ đề gần gũi nhằm hướng tới mục tiêu giao tiếp Tiếng Anh thành thạo cho học viên sau khi hoàn thành khoá học"
2 học viên Học thử ngay
Với các nhóm từ được chắt lọc đi kèm các bài luyện tập được sắp xếp khoa học, người học sẽ dễ dàng nắm bắt các danh mục từ cần thiết được đưa ra, không chỉ phục vụ cho việc luyện thi TOEIC mà còn giúp ích cho giao tiếp Tiếng Anh trong cuộc sống thường ngày"
0 học viên Học thử ngay
Mở rộng vốn từ vựng cho người học TOEIC với các chủ đề quen thuộc nhằm giúp học viên có một vốn từ vựng tương đối chắc chắn để áp dụng không chỉ trong kỳ thi TOEIC mà còn trong cuộc sống"
1 học viên Học thử ngay
Khoá học bao gồm các nhóm từ và bài tập đi kèm được biên soạn khoa học, người học sẽ dễ dàng nắm bắt các danh mục từ cần thiết không chỉ phục vụ cho việc luyện thi TOEIC mà còn giúp ích cho giao tiếp Tiếng Anh trong cuộc sống thường ngày"
0 học viên Học thử ngay
Với khoá học, người học được làm quen với những nhóm từ vựng thuộc chủ đề gần gũi, thân thuộc; song song với việc nâng cao khả năng Tiếng Anh là tăng cường vốn từ vựng cần thiết cho người học
0 học viên Học thử ngay
Với các nhóm từ được chắt lọc đi kèm các bài luyện tập được sắp xếp khoa học, người học sẽ dễ dàng nắm bắt các danh mục từ cần thiết được đưa ra, không chỉ phục vụ cho việc luyện thi TOEIC mà còn giúp ích cho giao tiếp Tiếng Anh trong cuộc sống thường ngày
0 học viên Học thử ngay
Với khoá học, người học được làm quen với những nhóm từ vựng thuộc chủ đề gần gũi, thân thuộc; song song với việc nâng cao khả năng Tiếng Anh là tăng cường vốn từ vựng cần thiết cho người học
0 học viên Học thử ngay