Khóa học cung cấp các bài học đi kèm chiến lược, ví dụ để làm rõ từng chiến lược cho phần Đọc của bài thi TOEIC và bài luyện tập áp dụng chiến lược đó.
Giúp học viên tiếp cận với các kỹ năng làm bài cần thiết đồng thời mang đến cơ hội áp dụng chúng trong các phần luyện tập kèm theo
5 học viên Học thử ngay
Tạo điều kiện cho học viên nắm bắt các mẹo và kinh nghiệm làm bài phần này nhằm tối đa hoá số điểm đạt được đồng thời thông qua mục luyện tập, học viên hiểu hơn cách thức tiếp cận câu hỏi và đạt được hiệu quả mong muốn
0 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được nâng cao kĩ năng làm bài đọc hiểu nhanh, hiêu quả. Thông qua việc áp dụng các tips làm bài và chăm chỉ luyện các bài prac tice , học viên khi hoàn thành khóa học có thể tự tin với phần đọc hiểu trong TOEIC.
0 học viên Học thử ngay