Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học này các bạn sẽ được học thêm một số chiến thuật mới để làm Part 7-Reading Comprehension của kì thi TOEIC. Các bạn sẽ được thực hành đọc hiểu thêm nhiều loại văn bản khác nhau với cả dạng đoạn đơn và đoạn kép.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng tương đối vững về ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh, kĩ năng đọc hiểu ở trình độ trung cấp hoặc trên trung cấp
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được nâng cao kĩ năng làm bài đọc hiểu nhanh, hiêu quả. Thông qua việc áp dụng các tips làm bài và chăm chỉ luyện các bài prac tice , học viên khi hoàn thành khóa học có thể tự tin với phần đọc hiểu trong TOEIC.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên có vốn từ vựng, cấu trúc, mẫu câu ở mức tương đối khá.
Chương trình liên quan