Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học này tiếp tục cung cấp cho người học các bài để luyện tập nâng cao kỹ năng làm dạng bài điền từ vào chỗ trống của đoạn văn, text completion. Để làm tốt dạng này, các bạn sẽ phải nắm vững các cấu trúc ngữ pháp. Các câu hỏi không khó nhưng đòi hỏi các bạn có vốn kiến thức ốn định và chắc chắn.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên đã học qua khoá Vocabulary dành cho TOEIC 550-750 hoặc có vốn từ vựng Tiếng Anh cũng như ngữ pháp ở trình độ trung cấp
Mục tiêu khóa học
Tạo điều kiện cho học viên nắm bắt các mẹo và kinh nghiệm làm bài phần này nhằm tối đa hoá số điểm đạt được đồng thời thông qua mục luyện tập, học viên hiểu hơn cách thức tiếp cận câu hỏi và đạt được hiệu quả mong muốn
Đối tượng học
Học viên bắt đầu luyện thi chứng chỉ TOEIC và hướng đến mức điểm 550-750 hoặc người đã có vốn từ vựng Tiếng Anh cũng như trình độ ngữ pháp trung cấp (hoặc cao hơn)
Chương trình liên quan