Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học Reading Comprehension 3, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành đọc hiểu nhiều loại văn bản khác nhau. Nhưng các văn bản này sẽ khó hơn và chủ đề của nó cũng đa dạng hơn nhiều so với level Beginner và Intermediate.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức tương đối rộng về các cấu trúc và mẫu câu, tích lũy được vốn từ nhất định, kĩ năng đọc hiểu tốt.
Mục tiêu khóa học
Học viên nâng cao được tốc độ và rút ngắn thời gian làm bài sao cho vẫn đạt được hiệu quả tối đa. Kết thúc khóa học, học viên hoàn toàn có thể tự tin với phần đọc hiểu TOEIC của bàn thân.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên đã tích lũy khá rộng vốn từ, cấu trúc mẫu câu và rèn luyện tốt kĩ năng đọc hiểu.
Chương trình liên quan