Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học này sẽ giúp bạn ôn lại chiến thuật để làm phần thứ nhất trong bài thi TOEIC: phần nghe miêu tả tranh. Đồng thời là một chuỗi bài tập thực hành được chọn lọc để giúp bạn luyện tập và nâng cao kỹ năng làm bài nghe miêu tả tranh, với trình độ Intermediate.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên đã học qua khoá Vocabulary dành cho TOEIC 550-750 hoặc có vốn từ vựng Tiếng Anh cũng như ngữ pháp ở trình độ trung cấp
Mục tiêu khóa học
Giúp học viên nắm được mẹo và kinh nghiệm cần thiết khi làm bài tập phần này để tránh nhầm lẫn, sai sót đồng thời thông qua mục luyện tập, học viên hiểu hơn cách thức tiếp cận câu hỏi và đạt được hiệu quả mong muốn
Đối tượng học
Học viên bắt đầu luyện thi chứng chỉ TOEIC và hướng đến mức điểm 550-750 hoặc người đã có vốn từ vựng Tiếng Anh cũng như trình độ ngữ pháp trung cấp (hoặc cao hơn)
Chương trình liên quan