Khóa học cung cấp các bài học đi kèm chiến lược, ví dụ để làm rõ từng chiến lược cho phần Đọc của bài thi TOEIC và bài luyện tập áp dụng chiến lược đó.
Học viên vừa được đi sâu vào các kiến thức nền tảng để làm tốt phần hoàn thành câu, vừa được luyện tập với những câu hỏi ở mức độ cao để thử thách bản thân. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành là một phương thức hay giúp học viên có thể đạt điểm kì vọng ở phần này khi kết thúc khóa học.
0 học viên Học thử ngay
Học viên nắm vững phương pháp làm bài, chiến thuật giúp dạt hiệu quả cao khi thi phần này. Khi hoàn thành đầy đủ các bài luyện đưa ra, học viên sẽ trang bị cho mình thêm hành trang mới để chinh phục điểm cao TOEIC.
0 học viên Học thử ngay
Học viên nâng cao được tốc độ và rút ngắn thời gian làm bài sao cho vẫn đạt được hiệu quả tối đa. Kết thúc khóa học, học viên hoàn toàn có thể tự tin với phần đọc hiểu TOEIC của bàn thân.
0 học viên Học thử ngay