Mục tiêu của chương trình:

 Trong khóa học này, các bạn tiếp tục rèn luyện kỹ năng làm bài thi TOIEC phần 6, text completion. Với cấu trúc không thay đổi, mỗi bài học liên tục giúp bạn trau dồi và nâng cao kinh nghiệm hoàn thành tốt dạng bài tập này.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức tương đối rộng về các cấu trúc và mẫu câu, tích lũy được vốn từ nhất định.
Mục tiêu khóa học
Học viên nắm vững phương pháp làm bài, chiến thuật giúp dạt hiệu quả cao khi thi phần này. Khi hoàn thành đầy đủ các bài luyện đưa ra, học viên sẽ trang bị cho mình thêm hành trang mới để chinh phục điểm cao TOEIC.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên đã tích lũy khá rộng vốn từ, cấu trúc mẫu câu.
Chương trình liên quan