Mục tiêu của chương trình:

Phần 5 của bài thi TOIEC sẽ kiểm tra kiến thức ngữ pháp của các bạn đã tích lũy được trong quá trình học. Trong khóa học này, người học sẽ có cơ hội ôn lại các thành phần ngữ pháp phổ biến trong tiếng anh. Các bạn cũng sẽ luyện tập với các bài tập đơn giản dạng hoàn thành câu, completing sentence.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên đã học qua khoá Vocabulary nền tảng hoặc có vốn từ vựng, kiến thức ngữ pháp cơ bản
Mục tiêu khóa học
Giúp học viên hiểu được những điều cần thiết cho phần thi hoàn thành câu của TOEIC, nắm bắt các tips làm bài và giảm thiểu tối đa số lỗi sai, củng cố vốn từ vựng
Đối tượng học
Người bắt đầu luyện thi chứng chỉ TOEIC và hướng đến mức điểm 250-550 hoặc người đã có nền tảng cơ bản về từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh
Chương trình liên quan