Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học này chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào thực hành dạng bài hoàn thành câu, completing sentence cho trước. Khóa học sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều các bài tập thực hành với hai loại câu hỏi chính. Đó là câu hỏi về Word Choice và câu hỏi về Word Form.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên đã học qua khoá Vocabulary dành cho TOEIC 550-750 hoặc có vốn từ vựng Tiếng Anh cũng như ngữ pháp ở trình độ trung cấp
Mục tiêu khóa học
Giúp học viên tiếp cận với các kỹ năng làm bài cần thiết đồng thời mang đến cơ hội áp dụng chúng trong các phần luyện tập kèm theo
Đối tượng học
Học viên bắt đầu luyện thi chứng chỉ TOEIC và hướng đến mức điểm 550-750 hoặc người đã có vốn từ vựng Tiếng Anh cũng như trình độ ngữ pháp trung cấp (hoặc cao hơn)
Chương trình liên quan