Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học này giúp bạn ôn lại chiến lược để làm dạng bài nghe miêu tả tranh trong bài thi TOEIC. Đồng thời, khóa học này cũng cung cấp cho bạn một chuỗi bài tập thực hành dạng nghe miêu tả tranh ở mức độ khó. Sau khi hoàn thành khóa học này của chúng tôi, bạn sẽ có thể tự tin đạt được điểm số cao trong phần nghe miêu tả tranh của bài thi TOEIC.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức tương đối rộng về các cấu trúc và mẫu câu, tích lũy được vốn từ nhất định.
Mục tiêu khóa học
Học viên nắm vững được mẹo và kinh nghiệm làm bài tập phần này để không bị lúng túng và gặp nhầm lẫn không đáng có, đồng thời thông qua mục luyện tập, học viên hiểu hơn cách thức tiếp cận câu hỏi đơn giản mà đạt hiệu quả mong muốn.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên đã tích lũy khá rộng vốn từ, cấu trúc mẫu câu.
Chương trình liên quan