Mục tiêu của chương trình:

Ở khóa học này, chúng ta sẽ thực hành thêm một số dạng bài hoàn thành câu, completing sentence. Khóa học sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều bài tập thực hành luyện thi Toeic trình độ cao. Đó là câu hỏi về Word Choice và câu hỏi về Word Form.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức tương đối rộng về các cấu trúc và mẫu câu, tích lũy được vốn từ nhất định.
Mục tiêu khóa học
Học viên vừa được đi sâu vào các kiến thức nền tảng để làm tốt phần hoàn thành câu, vừa được luyện tập với những câu hỏi ở mức độ cao để thử thách bản thân. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành là một phương thức hay giúp học viên có thể đạt điểm kì vọng ở phần này khi kết thúc khóa học.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên đã tích lũy khá rộng vốn từ, cấu trúc mẫu câu.
Chương trình liên quan