Mục tiêu của chương trình:

  Trong khóa học này, bạn sẽ được làm quen với dạng bài thi nghe trong TOEIC. Bạn sẽ được học các kỹ năng cần thiết cũng như các mẹo để có thể làm được phần 4 trong bài thi nghe.Trong khóa học các bài sẽ được chia theo các chủ đề thường gặp trong đề thi TOEIC để các bạn có thể làm quen. Ngoài ra bạn còn được thực hành các bài tập liên quan đến dạng bài này.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng tương đối vững về ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh, kĩ năng nghe ở trình độ trung cấp hoặc trên trung cấp
Mục tiêu khóa học
Học viên được trau dồi và nâng cao cách thức làm bài nghe hiệu quả, được luyện tập một cách linh hoạt qua các bài luyện thuộc nhiều chủ đề. Kết thúc khóa học, đạt điểm cao trong phần này của TOEIC là việc nằm trong tầm tay của học viên.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên có vốn từ vựng, cấu trúc, mẫu câu ở mức tương đối khá.
Chương trình liên quan