Mục tiêu của chương trình:

 Trong khóa học này, bạn sẽ tiếp tục luyện tập dạng bài nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi trong phần 3 của TOEIC. Với phần bài tập thực hành đa dạng phong phú, bạn sẽ làm thành thạo dạng bài nghe hội thoại của TOEIC.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng tương đối vững về ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh, kĩ năng nghe ở trình độ trung cấp hoặc trên trung cấp
Mục tiêu khóa học
Học viên được hoàn thiện dần khả năng nghe và phản xạ với phần hội thoại trong TOEIC. Tiếp nối các phần trước và ở mức độ cao hơn, thông qua bài nghe xoay quanh nhiều chủ đề và các bài practice đa dạng, sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể cải thiện đáng kể kĩ năng trong phần thi này
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên có vốn từ vựng, cấu trúc, mẫu câu ở mức tương đối khá.
Chương trình liên quan