Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học này, bạn sẽ được làm quen với dạng bài thi nghe trong TOEIC. Bạn sẽ được học các kỹ năng cần thiết cũng như các mẹo để có thể làm được phần 4 trong bài thi nghe.Trong khóa học các bài sẽ được chia theo các chủ đề thường gặp trong đề thi TOEIC để các bạn có thể làm quen. Ngoài ra bạn còn được thực hành các bài tập liên quan đến dạng bài này.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức tương đối rộng về các cấu trúc và mẫu câu, tích lũy được vốn từ nhất định, kĩ năng nghe tốt.
Mục tiêu khóa học
Học viên hiểu và áp dụng được các mẹo làm bài để tiến đến số điểm nằm trong mục tiêu đặt ra. Tự thử thách bản thân với các bài luyện khó giúp học viên tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích khi kết thúc khóa học.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên đã tích lũy khá rộng vốn từ, cấu trúc mẫu câu và rèn luyện tốt kĩ năng nghe.
Chương trình liên quan