Mục tiêu của chương trình:

Khóa học này dành cho học viên có ý định học tiếng anh văn phòng sơ cấp. Ở khóa học này, học viên sẽ học cách chào hỏi, giới thiệu và làm quen với một số câu giao tiếp cơ bản diễn ra trong văn phòng, hay nơi làm việc. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng về tiếng anh trong cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
Mục tiêu khóa học
Giúp bạn làm quen với cách chào hỏi, giới thiệu ở văn phòng, nâng cao từ vựng về văn phòng
Đối tượng học
Khóa học này hướng tới các học viên đang sắp ra trường hoặc bắt đầu đi làm các công việc văn phòng
Chương trình liên quan