Mục tiêu của chương trình:

 Trong khóa học này, các học viên sẽ được ôn lại những kiến thức và chiến thuật đã được học trong 2 khóa học trước. Học viên cũng được cung cấp một hệ thống bài tập theo các dạng để luyện tập.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức tương đối rộng về các cấu trúc và mẫu câu, tích lũy được vốn từ nhất định, kĩ năng nghe tốt.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ có được phản xạ với mỗi loại câu hỏi riêng biệt và nhận diện được loại câu phản hồi đi với từng loại câu hỏi. Kết thúc khóa học, học viên được nâng cao thêm kiến thức và kĩ năng làm bài thi.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên đã tích lũy khá rộng vốn từ, cấu trúc mẫu câu và rèn luyện tốt kĩ năng nghe.
Chương trình liên quan