Mục tiêu của chương trình:

Đây là khóa học tiếng anh dành cho những người làm văn phòng, có nhu cầu giao tiếp bằng tiếng anh trong công việc. Trong khóa học này, học viên sẽ học cách giới thiệu người khác, cách đưa ra câu hỏi và trả lời về người, sự vật và sự việc xung quanh chúng ta. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng về tiếng anh trong cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
Mục tiêu khóa học
Học viên học được cách giới thiệu, đưa ra câu hỏi về các sự vật hiện tượng xung quanh, nâng cao vốn kiến thức về các sự vật hiện tượng quen thuộc
Đối tượng học
Khóa học này hướng tới các học viên đang sắp ra trường hoặc bắt đầu đi làm các công việc văn phòng
Chương trình liên quan