Mục tiêu của chương trình:

Tiếng Anh 6 được biên soạn dựa theo chương trình tiếng Anh THCS của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Khóa học nhằm giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh, đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua 16 bài học phong phú và sinh động.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có vốn kiến thức cơ bản về chương trình Tiếng Anh lớp 6 Trung học cơ sở.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 6 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
Đối tượng học
Đây là khóa học Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6 và người muốn ôn lại kiến thức cũ
Chương trình liên quan