Mục tiêu của chương trình:

Tiếng Anh 10 được biên soạn dựa theo chương trình tiếng Anh THPT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Khóa học gồm có 16 bài học được xây dựng theo chủ điểm. Trong mỗi bài học, các bạn không chỉ được thực hành kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, mà còn được trau dồi cả về mặt từ vựng lẫn ngữ pháp.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có vốn kiến thức cơ bản về chương trình Tiếng Anh lớp 10 Trung học phổ thông.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được trau dồi kiến thức từ nền tảng tiếng Anh Trung học cơ sở có sẵn để phát triển hơn vốn từ vựng và ngữ pháp lớp 10.
Đối tượng học
Đây là khóa học Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 10 và người muốn ôn lại kiến thức cũ
Chương trình liên quan