Mục tiêu của chương trình:

Khóa học này dành cho học viên đã có thể nói những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày. Các bạn sẽ học cách bày tỏ quan điểm của mình về một việc gì đó và học cách hỏi, trả lời về thời gian, giá cả.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng về tiếng anh trong cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
Mục tiêu khóa học
Học viên học được thêm các mẫu câu hỏi cơ bản và tăng thêm vốn từ vựng về địa điểm, thời gian và giá cả
Đối tượng học
Khóa học này hướng tới các học viên đang sắp ra trường hoặc bắt đầu đi làm các công việc văn phòng
Chương trình liên quan