Mục tiêu của chương trình:

Với những bài học lý thú, bổ ích liên quan đến các tình huống xảy ra trong đời sống hàng ngày, nhờ vậy mà các bạn có thể nâng cao hơn nữa khả năng giao tiếp của mình. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng Tiếng Anh trình độ trung cấp về từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp và kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Mục tiêu khóa học
Học viên biết thêm những mẫu câu sử dụng trong các tình huống cụ thể trong đời sống, đồng thời học thêm các từ vựng được sử dụng
Đối tượng học
Khóa học này hướng tới các học viên đang sắp ra trường hoặc bắt đầu đi làm các công việc văn phòng và có trình độ trung cấp
Chương trình liên quan