Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học cung cấp các bài Test luyện tập cho phần II kì thi TOEIC

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên đã học qua khoá Vocabulary nền tảng hoặc có vốn từ vựng, kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh sơ cấp, có kỹ năng nghe cơ bản
Mục tiêu khóa học
Giúp học viên hoàn thiện kỹ năng nghe với những lý thuyết đã học của phần thi nghe Hỏi - Đáp, vận dụng vốn từ vựng và ngữ pháp đã học cùng các tips kỹ năng đã tích luỹ được
Đối tượng học
Người bắt đầu luyện thi chứng chỉ TOEIC và hướng đến mức điểm 250-550 hoặc có nền tảng về từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh, kỹ năng nhất định để áp dụng vào việc bài tập
Chương trình liên quan