Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học cung cấp đề luyện tập nghe phần I của bài thi TOEIC, trình độ trung cấp.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng tương đối vững về ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh.
Mục tiêu khóa học
Học viên được tiếp xúc với các bài luyện tập đa dạng, phong phú để nâng cao khả năng làm bài của mình. Két thúc khóa học, học viên sẽ hiểu cụ thể và sâu sắc hơn cách áp dụng chiến lược hiệu quả vào bài làm.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên có vốn từ vựng, cấu trúc, mẫu câu ở mức tương đối khá.
Chương trình liên quan