Mục tiêu của chương trình:

Khóa học này sẽ trang bị thêm cho các bạn các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng Tiếng Anh trình độ trung cấp về từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp và kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được trang bị thêm các mẫu câu về địa điểm và động viên người khác, đồng thời nâng cao trình độ kỹ năng nghe, nói, đọ, viết và vốn từ vựng
Đối tượng học
Khóa học này hướng tới các học viên đang sắp ra trường hoặc bắt đầu đi làm các công việc văn phòng và có trình độ trung cấp
Chương trình liên quan