Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học này các bạn sẽ được học về cách chấp nhận hay từ chối lời mời, cách mô tả tâm trạng và cảm xúc của mình. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng Tiếng Anh trình độ trung cấp về từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp và kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được trang bị các mẫu câu từ chối lời mời, đồng thời sẽ nâng cao kiến thức từ vựng về cảm xúc
Đối tượng học
Khóa học này hướng tới các học viên đang sắp ra trường hoặc bắt đầu đi làm các công việc văn phòng và có trình độ trên trung cấp
Chương trình liên quan