Mục tiêu của chương trình:

Khóa học cung cấp từ vựng biên soạn dựa trên cuốn sách 600 essential words for the TOEIC test của Barron’s.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức tương đối rộng về các cấu trúc và mẫu câu, tích lũy được vốn từ nhất định.
Mục tiêu khóa học
Học viên được mở rộng vốn từ của mình nhờ việc tiếp xúc với từ vựng thuộc các chủ đề đa dạng, phong phú. Kết thúc khóa học, việc nắm vững và ghi nhớ từ mới không còn làm khó học viên nhờ các bài tập áp đụng được biên soạn hết sức gọn ghẽ và khoa học.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên đã tích lũy khá rộng vốn từ, cấu trúc mẫu câu.
Chương trình liên quan