Mục tiêu của chương trình:

Khóa học cung cấp từ vựng biên soạn dựa trên cuốn sách 600 essential words for the TOEIC test của Barron’s. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức tương đối rộng về các cấu trúc và mẫu câu, tích lũy được vốn từ nhất định.
Mục tiêu khóa học
Học viên được làm giàu thêm vốn từ với những từ mới thường gặp trong TOEIC thuộc các chủ đề khá hóc búa thuộc phạm trù sức khỏe. Kết thúc khóa học, qua luyện tập các bài đưa ra và học theo minh họa dễ hiểu, làm chủ các từ này là việc nằm trong tầm tay.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên đã tích lũy khá rộng vốn từ, cấu trúc mẫu câu.
Chương trình liên quan