Mục tiêu của chương trình:

 Tổng hợp và cung cấp những video clip dành cho trẻ em, giúp trẻ yêu thích và hứng thú hơn so với việc học Tiếng anh.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Tất cả các em nhỏ đều có thể tham gia học mục học này
Mục tiêu khóa học
Các em nhỏ sẽ được rèn luyện thêm về kỹ năng nghe hiểu nội dung bài hát
Đối tượng học
Đây là khóa học tiếng anh dành cho các em nhỏ, độ tuổi mẫu giáo và cấp một
Chương trình liên quan