Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học này tập sẽ hướng dẫn các bạn cách hỏi về nghề nghiệp người khác và cách nói về các hoạt động hàng ngày. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng Tiếng Anh trình độ trung cấp về từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp và kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ tiếp tục bổ sung vốn từ vựng và các yếu tố then chốt trong ngữ pháp Tiếng Anh. Luyện tập cùng Khóa học Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp 4, học viên có thể nâng cao kĩ năng qua từng bài học và tự tin với vốn từ vựng, ngữ pháp để giao tiếp lưu loát hơn.
Đối tượng học
Đây là khóa học Tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu.
Chương trình liên quan