Mục tiêu của chương trình:

 Phim hoạt hình Tiếng anh ngắn có phụ đề kèm theo giúp trẻ học Tiếng anh dễ dàng hơn.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Các em nhỏ cần biết một chút về tiếng anh
Mục tiêu khóa học
Các em nhỏ sẽ được làm quen với việc nghe hội thoại tiếng anh và nâng cao khả năng nghe hiểu
Đối tượng học
Đây là khóa học tiếng anh dành cho các em nhỏ học cấp một
Chương trình liên quan