Mục tiêu của chương trình:

 Tập hợp các trò chơi về chữ cái và từ mới nhằm giúp trẻ tập làm quen với bảng chữ cái Tiếng anh.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Tất cả các em nhỏ đều có thể chơi trò chơi trong mục này
Mục tiêu khóa học
Giúp các em nhỏ làm quen với bảng chữ cái tiếng anh, tập đếm số, học một số từ tiếng anh đơn giản và luyện cho các em phản xạ tốt
Đối tượng học
Đây là khóa học tiếng anh dành cho các em nhỏ, độ tuổi mẫu giáo và cấp một
Chương trình liên quan