Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học này các bạn sẽ làm quen với các cấu trúc giao tiếp đơn giản và các từ vựng chỉ vật dụng hàng ngày. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mọi thành viên đều có thể tham gia khóa học này.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ tiếp cận vốn từ và mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, từ đó có thể giao tiếp như người bản xứ với một số lĩnh vực phổ biến như màu sắc, giới thiệu,...Kết thúc khóa học, học viên sẽ dần tiếp cần với cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.
Đối tượng học
Đây là khóa học Tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu.
Chương trình liên quan