phổ thông
Mỗi bài học đều được các giáo viên của tienganh2020.com biên soạn công phu dựa trên chương trình SGK của Bộ GD&ĐT. Đảm bảo cung cấp khối kiến thức, giúp học sinh nắm bài kỹ hơn. Chúng tôi cam kết học sinh có thể đạt trên 8 phẩy môn Tiếng Anh đối với học viên dành từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày để luyện tập. Các bài học gồm: Bài đọc, Bài viết, Ngữ pháp, Từ vựng và Bài tập theo từng khối của cấp THCS và THPT. - Bài đọc có kèm câu hỏi giúp học viên nắm được nội dung bài. - Ngữ pháp và từ vựng cung cấp đầy đủ kiến thức, từ vựng theo nội dung bài học - Bài tập đi kèm giúp học viên có thể áp dụng từ mới và ngữ pháp được trau dồi. Học sinh sau khi làm bài sẽ được giáo viên của TiengAnh2020.com chấm và gửi trả kết quả sau 24 tiếng - Phần Luyện tập giúp tạo điều kiện để học sinh ôn tập tổng hợp kiến thức của bài. - Cùng với khối lượng lớn đề kiểm tra 15 phút, 45 phút và đề thi học kì. Có thể nói, Tienganh2020.com tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên tiếp cận tất cả các kĩ năng, nội dung theo bài học của Bộ GD&ĐT một cách toàn diện
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 6 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
26 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 7 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
3 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 8 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
5 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 9 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
10 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được trau dồi kiến thức từ nền tảng tiếng Anh Trung học cơ sở có sẵn để phát triển hơn vốn từ vựng và ngữ pháp lớp 10.
9 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được trau dồi kiến thức từ nền tảng tiếng Anh Trung học cơ sở có sẵn để phát triển hơn vốn từ vựng và ngữ pháp lớp 11.
13 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được trau dồi kiến thức từ nền tảng tiếng Anh Trung học cơ sở có sẵn để phát triển hơn vốn từ vựng và ngữ pháp lớp 12.
18 học viên Học thử ngay