Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học này các bạn sẽ tiếp tục học những tình huống giao tiếp thông dụng hàng ngày và các từ vựng về sự vật sự việc xung quanh chúng ta. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mọi thành viên đều có thể tham gia khóa học này.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ dần nâng cao kĩ năng nghe, nói, đọc, viết qua từng bài học liên quan đến chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như ngày sinh nhật, thời tiết,...qua từng bài học gắn với chủ đề đó. Học viên sẽ biết thêm từ mới, đồng thời lượng từ vựng này cũng được lặp lại trong các bài học. Kết thúc khóa học, học viên dần biết cách áp dụng từ vựng và cấu trúc câu vào giao tiếp hàng ngày.
Đối tượng học
Đây là khóa học Tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu.
Chương trình liên quan