Mục tiêu của chương trình:

Khóa học này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giới thiệu bản thân, cách miêu tả người và vật. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mọi thành viên đều có thể tham gia khóa học này.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ nâng cao vốn từ vựng và lí thuyết ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản. Đồng thời với bài học đầy đủ phần luyện tập cho 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, học viên sẽ tự tin hơn với vốn Tiếng Anh của mình và có thể giao tiếp lưu loát đối với các chủ đề đã được tìm hiểu.
Đối tượng học
Đây là khóa học Tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu.
Chương trình liên quan